2253 Sa - Collector Club 2134 Sa - Collector Club 2131 Db - Collector Club 1440Sd - Collector Club Diena - Lire 100 Democratica 1512Sc - Collector Club 1981 Sd - Collector Club Diena - Dem L.100 14 1/4x14 2132 Db - Collector Club 2125 Dc - Collector Club 921 - Collector Club Diena - Radiodiffusione 1970 Sc - Collector Club 1513Sh - Collector Club 1524Se - Collector Club 2126 Db - Collector Club 2126Dba - Collector Club Diena - Dem L.100 14x13 1/2 2132 Bda - Collector Club 1950 Sa - Collector Club 1511Sg - Collector Club 996Sb - Collector Club 1976 Sa - Collector Club 1527Sr - Collector Club 1889 Sa - Collector Club 1981 Sf - Collector Club Diena - Ginnici L.10 1985 Sa - Collector Club 2125 Db - Collector Club 996Sa - Collector Club 1114Sa - Collector Club K2 - Collector Club 1962 Sc - Collector Club 1928 Sd - Collector Club Diena - Romana 1516Sa - Collector Club 661Sa Collector Club 1284Sb - Collector Club 1508/I Collector Club 1523Sd - Collector Club 1965 Sb - Collector Club 2060 Sa - Collector Club 2079 Sa - Collector Club 1931 Sb - Collector Club 1973 Sb - Collector Club Diena - Ginnici L.5 2122 Db - Collector Club 1684 Dc - Collector Club 2132 Dbb - Collector Club 1961 Sa - Collector Club 1438Sb - Collector Club 1929 Sc - Collector Club 1684 Db - Collector Club 2063 Sa - Collector Club 2131 Da - Collector Club 1824 Sa - Collector Club 1984 Sb - Collector Club 1435 Da - Collector Club 2064 Sa - Collector Club Diena - Dem L.100 14x 13 1/4 1442Sb - Collector Club 1984 Sa - Collector Club 1933 Sh - Collector Club 1967 Sc - Collector Club Diena - Dem L.100 Ruota 1 Diena - Gronchi rosa 1981 Sa - Collector Club Coll.it Lire 150 bruno 1521Sd - Collector Club 1511Sp - Collector Club 1439Sf - Collector Club 1508 Sa - Collector Club 1836 Sa - Collector Club Diena - Dem L.100 14x14 1/4 Diena - Denm L.100 14 1/4x 14 1/4 Diena - Dem L.100 13 1/2x14 1939 Sb - Collector Club 1981 Sc - Collector Club 1933 Sf - Collector Club 1741 Sb - Collector Club 1121Sb - Collector Club 1506 Si - Collector Club 1963 Sc - Collector Club Diena - Dem L.100 13 1/4x14 1/4 1511Sh - Collector Club 1981 Se - Collecto Club Diena - Ginnici L.15 1931 Sa - Collector Club 1888 Sa - Collector Club 1522A Sf - Collector Club 2678 Dc - Collector Club Diena - Dem L.100 14x14 2678 Da - Collector Club 1337 Dd 1938 Sa - Collector Club
Lire 1 Michelangiolesca ✩ 4
Lire 1 Michelangiolesca ✩ 4
Testa di "Ignudo"
 • Data emissione: 0.8.61961
 • Catalogo Sassone: 899-I
 • Numero Catalogo: 899S4
 • Varietà segnalate: Nessuna varietà segnalata
Lire 5 Michelangiolesca ✩ 4
Lire 5 Michelangiolesca ✩ 4
Testa di "Ignudo"
 • Data emissione: 0.8.1961
 • Catalogo Sassone: 900-I
 • Numero Catalogo: 900S4
 • Varietà segnalate: 3
Lire 10 Michelangiolesca ✩ 4
Lire 10 Michelangiolesca ✩ 4
Testa di "Ignudo"
 • Data emissione: 0.8.1961
 • Catalogo Sassone: 901-I
 • Numero Catalogo: 901S4
 • Varietà segnalate: 5
Lire 15 Michelangiolesca ✩ 4
Lire 15 Michelangiolesca ✩ 4
Testa del Profeta Gioele
 • Data emissione: 0.8.1961
 • Catalogo Sassone: 902-I
 • Numero Catalogo: 902S4
 • Varietà segnalate: 6
Lire 20 Michelangiolesca ✩ 4
Lire 20 Michelangiolesca ✩ 4
Testa di sibilla libica
 • Data emissione: 0.8.1961
 • Catalogo Sassone: 903-I
 • Numero Catalogo: 903S4
 • Varietà segnalate: 5
Lire 25 Michelangiolesca ✩ 4
Lire 25 Michelangiolesca ✩ 4
Testa del Profeta Isaia
 • Data emissione: 0.8.1961
 • Catalogo Sassone: 904-I
 • Numero Catalogo: 904S4
 • Varietà segnalate: 2
Lire 30 Michelangiolesca ✩ 4
Lire 30 Michelangiolesca ✩ 4
Testa della Sibilla Eritrea
 • Data emissione: 0.8.1961
 • Catalogo Sassone: 905-I
 • Numero Catalogo: 905S4
 • Varietà segnalate: 4
Lire 40 Michelangiolesca ✩ 4
Lire 40 Michelangiolesca ✩ 4
Testa del Profeta Daniele
 • Data emissione: 0.8.1961
 • Catalogo Sassone: 906-I
 • Numero Catalogo: 906S4
 • Varietà segnalate: 8
Lire 50 Michelangiolesca ✩ 4
Lire 50 Michelangiolesca ✩ 4
Testa della Sibilla Delfica
 • Data emissione: 0.8.1961
 • Catalogo Sassone: 907-I
 • Numero Catalogo: 907S4
 • Varietà segnalate: 3
Lire 55 Michelangiolesca ✩ 4
Lire 55 Michelangiolesca ✩ 4
Testa della Sibilla Cumana
 • Data emissione: 0.8.1961
 • Catalogo Sassone: 908-I
 • Numero Catalogo: 908S4
 • Varietà segnalate: Nessuna varietà segnalata
Lire 70 Michelangiolesca ✩ 4
Lire 70 Michelangiolesca ✩ 4
Testa del Profeta Zaccaria
 • Data emissione: 8.1.1961
 • Catalogo Sassone: 909-I
 • Numero Catalogo: 909S4
 • Varietà segnalate: 2
Lire 85 Michelangiolesca ✩ 4
Lire 85 Michelangiolesca ✩ 4
Testa del Profeta Giona
 • Data emissione: 0.8.1961
 • Catalogo Sassone: 910-I
 • Numero Catalogo: 910S4
 • Varietà segnalate: Nessuna varietà segnalata